Центр раннего развития и творчества дарит счастливое детство

(068) 153-75-45
(068) 153-75-45

Софиевская Борщаговка
ул. Волошковая, 83

slider slider slider slider slider slider slider slider

Наши обязательства

ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
(публ
ічна оферта)

м. Київ                                                                                                                   «__» _______   201__ года

І. Центр раннього розвитку та творчості " Розумне каченя", в подальшому "Центр" пропонує будь-якій особі укласти договір (публічна оферта), умови якого викладені нижче та являються незмінними та однаковими для всіх клієнтів.

ІІ. Пропозиція про укладення договору (оферти) може бути прийнята шляхом оплати обраної послуги (послуг) на умовах, зазначених у цій оферті. Оплачуючи послуги за цим договором особа (іменоване далі «Клієнт») приймає його умови і зобов'язується його виконувати.

ІІІ. Ця пропозиція діє без обмеження строку дії з моменту її затвердження керівником Центру. Умови даної оферти можуть бути змінені Центром в односторонньому порядку шляхом затвердження нової редакції  цієї оферти. Для клієнтів, які раніше уклали цей договір, його умови зберігають силу до закінчення дії оплаченого абонемента, після чого Клієнт зобов'язаний прийняти нові умови оферти або розірвати договір.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Центр надає консультаційно-інформаційні послуги з організації досугово-творчих і культурно-розважальних занять для дітей і дорослих (далі - «послуги»).

1.2. Вибір і оплата послуг проводиться відповідно до затвердженого прайс-листа Центру.

 

2. ОБОВЯЗКИИ СТОРІН

2.1. Центрзобов'язаний:

2.1.1. Організувати та забезпечити належне виконання послуг, передбачених в розділі 1 цього договору.

2.2. Клієнт зобов'язаний:

2.2.1. Своєчасно внести плату за надані послуги, зазначені в пункті 1.1 цього договору..

2.2.2. Завчасно повідомляти про неможливість відвідувати заняття..

2.2.3. Дбайливо ставитися до майна Центру.

2.2.4. Шанобливо ставитися до педагогів, інших працівників Центруї та до інших Клієнтів.

2.2.5. Дотримуватися діючих Правил Центру («Правила прийому та оплати» та «Правила відвідування Центру»).

 

 

3. ДІЯ ДОГОВОРУ

3.1. Договір вступає в силу з моменту оплати Клієнтом обраної послуги та діє протягом оплаченого періоду.

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Центр несе матеріальну відповідальність у рамках розміру оплати за послугу, що надається (послуги).

4.2. Клієнт несе матеріальну відповідальність за псування майна Центру.

 

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності перед іншою стороною за невиконання зобов'язань, обумовлене обставинами, що виникли мимо волі і бажання сторін, які не можна передбачити або уникнути, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські заворушення, епідемії, блокаду, ембарго, пожежі, стихійні лиха, протиправні дії третіх осіб і також рішення (дії) державних або місцевих органів.

 

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Центр залишає за собою право не допустити на заняття з симптомами ГРВІ чи іншого інфекційного захворювання.

6.2. Клієнт має право в разі відсутності дитини через хворобу, надати відповідну медичну довідку, при цьому завчасно повідомити адміністратора Центру про відсутність дитини за станом здоров'я. У такому випадку пропущені заняття відпрацьовуються в додаткові дні за домовленістю з педагогом, або, за неможливістю відпрацювання, абонемент продовжується на кількість пропущених занять через хворобу. В інших випадках абонемент не продовжується.

6.3. Клієнт має право відмовитися від сплаченого абонемента і отримати назад кошти за заняття, які ще не відбулися, за вирахуванням 20% від сплаченої суми (плата за обслуговування клієнта).

6.4 Центр не здійснює діяльності у сфері державної освіти і відповідно не видає ніяких документів про завершення позашкільної освіти.

ФОП АЛФЬОРОВА І.А.
Центр раннього розвитку та творчості «Розумне каченЯ»
Свідотство про реєстрацію №464787
Ідетнифікаційний номер 3094018300
http://rozumne-kachenya.com.ua/